Adidas Shoe Logo

Artwork

By Arya Nayak, Class 5, Vasant Vihar High School, Thane, Mumbai

Tags

Arya Nayak Vasant Vihar High School, Thane